Polityka prywatności serwisu alga-bis.com.pl

Bezpieczeństwo danych jest dla nas najważniejsze. Poniżej przedstawimy szereg informacji i zasad, którymi się kierujemy. Chcemy by korzystanie z naszej usługi było nie tylko przyjemne ale także bezpieczne. Dlatego stawiamy sobie wysokie wymagania. Są one zgodne z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy na: biuro@alga-bis.com.pl. Odpowiemy niezwłocznie na pytania.

DANE PODSTAWOWE

Alga-BIS Ewa Andrzejewska Krzysztof Krysiak s. c. z siedzibą w Łodzi 93-138, ul. Siedlecka 3,

NIP: 725 10 19 555, REGON: 471173780

Względem Państwa danych osobowych będziemy administratorem.

Prosimy pamiętać, że względem danych osobowych Państwa Klientów to Państwo decydujecie o celach i sposobach ich przetwarzania. Zatem względem danych Państwa Klientów będziemy podmiotem przetwarzającym(operatorem).

Przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak to jest niezbędne dla realizacji zamówienia, dbając o najwyższe standardy bezpieczeństwa.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Przesyłając zamówienie podają nam Państwo imię, nazwisko, adres mailowy, NIP, telefon i adres do wysyłki. Są to dane niezbędne abyśmy mogli świadczyć usługę. Przetwarzamy także dane dotyczące płatności oraz numer IP.

Korzystając z naszej usługi prosimy pamiętać, że działamy na danych osobowych Klientów. Jest dla nas niezbędnym aby Państwo o tym wiedzieli. Przetwarzamy dane kontaktowe. Jednak nadal to Państwo pozostajecie administratorem danych osobowych i do Państwa należą decyzję o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. My dajemy Państwu narzędzie.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Główną podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa, którą z nami Państwo zawieracie przesyłając zamówienie. Jak pisaliśmy wyżej, jeśli nie otrzymamy Państwa danych, nie dojdzie do realizacji zamówienia.

Państwa dane są także przetwarzane przez nas w celu ułatwienia nawiązania kontaktu z nami. W tym zakresie, podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes - musimy mieć możliwość kontaktu z naszymi Klientami.

Administratorem danych osobowych pracowników dla których wykonujemy usługę jest wyłącznie Klient, który je dostarczył.

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?

Państwa dane są nam niezbędne abyśmy mogli świadczyć naszą usługę. Przetwarzamy zatem dane umożliwiające kontakt z Klientem oraz te dotyczące płatności i wykorzystujemy je w stworzonym przez nas systemie. Przekazujemy Państwa dane także do naszych partnerów, bez których nie bylibyśmy w stanie świadczyć usługi.

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE?

Ponieważ nie jesteśmy w stanie świadczyć wszystkich potrzebnych nam usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Twoje dane udostępniamy następującym kategoriom podmiotów:

 1. bankom i innym instytucjom;

 2. firmie hostingowej utrzymującej na swoim serwerze naszą stronę internetową i domenę;

 3. firmie kurierskiej.

Prosimy pamięta, że jesteśmy zobligowani do współpracy z organami ścigania i sądami. Jeżeli nakażą nam przekazanie Państwa danych to będziemy musieli to zrobić.

PAŃSTWA PRAWA

 • mają Państwo prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody.

 • mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;

 • mają Państwo prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z niezrealizowaniem Państwa zamówienia;

 • mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;

 • względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, mają Państwo prawo żądać ich przeniesienia;

 • mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Korzystają Państwo z naszych usług, państwa dane są przez nas przechowywane i przetwarzane. Po wykonaniu zlecenia, przetwarzanie przez nas Państwa danych polega na ich przechowywaniu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Chcemy w ten sposób zabezpieczyć Państwa prawa.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zmieniamy się na lepsze dla Państwa, dlatego w przyszłości może się zdarzyć, że znajdziemy jeszcze lepsze sposoby by chronić Państwa dane. Wtedy będziemy zmuszeni do aktualizacji naszej polityki prywatności. Poinformujemy Państwa odpowiednio wcześnie.

Oświadczenie:

 • nie gromadzimy danych pochodzących z formularzy zamówień,

 • nie prowadzimy działalności marketingowej z wykorzystywaniem danych osobowych naszych Klientów,

 • nie wysyłamy newsletterów,

 • nie wykorzystujemy danych naszych Klientów do profilowania.

KONTAKT

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania to z chęcią na nie odpowiemy. Napisz do nas: biuro@alga-bis.com.pl

ALGA-bis Ewa Andrzejewska Krzysztof Krysiak s. c.

Łódź 93-138

Ul. Siedlecka 3